پیشنهادات و انتقادات

پیشنهادات و انتقادات

ضمن تشکر از بازدید شما، خواهشمندیم به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان گذاشته تا با برطرف نمودن ایرادات و استفاده از پیشنهادات ارزشمند شما در جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان عزیز بکوشیم.
نظرات ارسالی از جانب کاربران، توسط مدیریت مجموعه بررسی شده و در اسرع وقت نسبت به بهبود کیفیت خدمات اقدام خواهد شد.

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.